Jedną z najczęściej cytowanych złotych myśli Benjamina Franklina jest powiedzenie w „życiu pewne są jedynie śmierć i podatki.” Trudno się z tym z nie zgodzić, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę „dziwne” przedmioty opodatkowania. Belgowie płacą podatek od grillowania, W Niemczech fiskus pobiera podatek od wiary, natomiast estońscy rolnicy muszą płacić za… krowie gazy. Wobec tak kuriozalnych przepisów podatek od premii nie wydaje się niczym wyjątkowym. Mimo to wielu pracowników ma nadzieję, że premia od szefa zostanie wypłacona w pełnej kwocie. A jak jest w rzeczywistości?

Opodatkowanie premii uznaniowych i regulaminowych

Podstawowym elementem wynagrodzenia jest pensja zasadnicza, jednak pracownik może liczyć także na dodatki – przyznawane obligatoryjnie lub z dobrej woli pracodawcy. Do obowiązkowych składników wynagrodzenia należą m.in. dodatki za pracę w godzinach nocnych, za postój zakładu pracy, za nadgodziny oraz za pracę w niedziele i święta. Do fakultatywnych składników pensji należą m.in. premie, przy czym inne zasady obowiązują przy premii regulaminowej, inne przy uznaniowej. Niestety, podatek od premii zapłacimy bez względu na jej charakter.

O wypłacie premii regulaminowej decydują zapisy w regulaminie wynagrodzeń obowiązującym w danym zakładzie pracy. Pracodawca musi w nim określić warunki, po spełnieniu których pracownik może trzymać premię. Regulamin może również uwzględniać okoliczności wpływające na obniżenie bądź podwyższenie premii. Jeśli np. wewnętrzny regulamin firmy upoważnia wszystkich pracowników do premii kwartalnej, ale pracodawca odmawia jej wypłacenia bez żadnego powodu, wówczas pracownik ma prawo dowodzić swoich praw przed sądem. Mówi się zatem, że premia regulaminowa ma charakter roszczeniowy i po spełnieniu określonych warunków, musi zostać wypłacona.

Natomiast premie uznaniowe zależą wyłącznie od woli pracodawcy, przyznawane są np. za szczególne osiągnięcia, wzorową postawę pracownika, awans czy wykazanie inicjatywy. W ten sposób pracodawca nagradza pracownika i motywuje innych do brania „dobrego przykładu” z kolegi/koleżanki. Niestety, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, podatek od premii jest obowiązkowy, niezależnie od jej rodzaju.

Od premii zapłacisz nie tylko podatek, ale i składki ZUS

Podobnie jak inne składniki wynagrodzenia, również premie podlegają ozusowaniu i opodatkowaniu. W efekcie kwota premii zostaje włączona do podstawy wymiaru składek ZUS (zdrowotnej, ubezpieczeń społecznych, FP, FGŚP) i tym samym pomniejszona o wysokość tych składek. Natomiast podatek od premii stanowi zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizyczny i może wynosić 18% lub 32% (jeśli przekroczono II próg podatkowy). Jednak obowiązek rozliczenia premii należy do pracodawcy – jej kwota zostaje wliczona do wynagrodzenia brutto i ulegnie pomniejszeniu wraz z innymi składnikami pensji. Podatek od premii nie zostanie potrącony jedynie wówczas, gdy premia zostanie wypłacona z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i nie przekroczy rocznego limitu zwolnienia.

[Głosów:116    Średnia:2.3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ