Duże zapotrzebowanie na usługi dietetyczne doprowadziło do zmiany regulacji dotyczących kształcenia w tym kierunku. Dziś uprawnienia dietetyka przysługują jedynie absolwentom studiów I stopnia (licencjat) oraz II stopnia (magister). Na przychylność pracodawców mogą liczyć zwłaszcza osoby, które ukończyły dietetykę na państwowej uczelni medycznej lub okołomedycznej. Mimo to, nadal wielu studentów zadaje sobie pytanie, czy można pracować w zawodzie dietetyka po studiach podyplomowych?

Dla kogo przeznaczone są studia podyplomowe z dietetyki?

Niestety, bez ukończenia studiów wyższych na tym kierunku nie uzyskasz tytułu dietetyka – studia podyplomowe służą jedynie pogłębieniu kompetencji, nie nadają uprawnień do wykonywania tego zawodu. Pracę na tym stanowisku w publicznych placówkach opieki zdrowotnej (szpitale, kliniki, przychodnie) może podjąć jedynie absolwent studiów I lub II stopnia na kierunku dietetyka. Wątpliwości może jednak budzić fakt, że podyplomówka z dietetyki jest dostępna dla każdego absolwenta uczelni wyższej, bez względu na rodzaj ukończonych studiów. Można zatem studiować stosunki międzynarodowe, administrację, filologię lub każdy inny kierunek, a potem bez przeszkód kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych z dietetyki. Ale czy takie „studiowanie dla studiów” ma jakikolwiek sens?

Uprawnienia dietetyka – studia podyplomowe to za mało?

Podyplomowe studia na kierunku dietetyka zapewnią Ci wszechstronną wiedzę w zakresie planowania żywienia zgodnie z indywidualnymi potrzebami organizmu. Zdobędziesz umiejętności potrzebne do planowania żywienia sportowców, osób chorych, dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących, osób otyłych czy niedożywionych. Twoja wiedza z zakresu dietetyki obejmie także charakterystykę szczególnych diet, np. weganizmu i wegetarianizmu, diety bezglutenowej czy diety bezmlecznej.  Zyskasz wiedzę o profilaktyce chorób dietozależnych i cywilizacyjnych oraz terapiach stosowanych w tego rodzaju schorzeniach. Nauczysz się rozpoznawać problemy psychologiczne związane z żywieniem (anoreksja, bulimia, napady wilczego głodu). Ponadto zyskasz umiejętności w zakresie kontroli jakości produktów spożywczych, zarówno na etapie produkcji, jak i przechowywania.

Niestety, ta wiedza nie wystarczy Ci do zdobycia uprawnień dietetyka – studia podyplomowe nie zapewniają pracy w placówkach opieki zdrowotnej czy placówkach leczenia ambulatoryjnego. Niemniej, regulacje prawne dotyczą jedynie publicznych podmiotów leczniczych, zaś nie odnoszą się do placówek komercyjnych. Oznacza to, że ukończenie studiów podyplomowych z dietetyki predysponuje absolwenta do pracy m.in. w zakładach przemysłu spożywczego, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, poradniach żywieniowych, placówkach i klubach sportowych, placówkach turystycznych i rekreacyjnych  czy ośrodkach badawczych. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby student tego kierunku założył własną działalność gospodarczą w zakresie udzielania porad dietetycznych.

[Głosów:68    Średnia:2.7/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ