Dlaczego warto zlecić sprzątanie lokalu zewnętrznej firmie?

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą Detergens – http://detergens.pl

Utrzymanie biura w czystości i porządku jest kwestią niezwykle ważną nie tylko ze względu na estetykę, ale również dlatego, że praca w uporządkowanej przestrzeni jest znacznie bardziej efektywna. Zazwyczaj w trakcie rozwoju firmy wykorzystywana przez nią przestrzeń staje się coraz bardziej rozległa, dlatego też zadbanie o czystość i porządek stopniowo staje się zadaniem coraz trudniejszym. Jednym ze sposobów na poradzenie sobie z tym problemem jest zatrudnienie zewnętrznej firmy specjalizującej się właśnie w sprzątaniu. Dlaczego właściwie rozwiązanie to jest korzystniejsze od stworzenia etatu dla sprzątaczki?

Wiedza i doświadczenie

Firmy sprzątające zatrudniają pracowników, dla których sprzątanie powierzchni biurowych nie jest niczym nowym – pracownicy ci zdają sobie sprawę z tego, jakie wymagania mają ich klienci i znają metody, za pomocą których można tym wymaganiom sprostać. Wszelkie czynności są prowadzone szybko, sprawnie i w sposób jak najmniej ingerujący w funkcjonowanie firmy – klienta. Wynika to z działania wolnego rynku – przedsiębiorstwo sprzątające, które nie byłoby w stanie zapewnić usługobiorcy tego udogodnienia szybko straciłoby klientów.

Organizacja pracy

W każdej firmie kierownictwo wszystkich szczebli powinno skupiać się przede wszystkim na zadaniach związanych stricte z działalnością firmy – zarządzaniu pracownikami, kontaktami z klientami, promocją, etc. Im więcej zadań spoczywa na barkach kierowników i menedżerów tym mniej są efektywni w ich wykonywaniu. Trudno wymagać od osoby znajdującej się na stanowisku kierowniczym aby nadzorowała pracę nie tylko swoich bezpośrednich podwładnych, ale również sprzątaczki – to ostatnie znacznie lepiej powierzyć zewnętrznemu podmiotowi który w zamian za odpowiednią opłatę weźmie na siebie odpowiedzialność za utrzymanie porządku.

Duże firmy

Z zewnętrznych firm sprzątających korzystają nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, których po prostu nie stać na stworzenie etatu dla sprzątaczki, ale również duże korporacje, dla których rozwiązanie to okazuje się być po prostu korzystniejsze. Im więcej w firmie pracowników tym trudniej deleguje się zadania. Często są one cedowane poziomo, z jednego pracownika szeregowego na drugiego, lub pionowo, z kierownika na podwładnych, w efekcie powierzchnia która wymaga sprzątania może czekać na nie w nieskończoność. W firmie sprzątającej podział zadań jest jasny i o ile nie następują żadne nieprzewidziane okoliczności – dość sztywny. Pracownicy szeregowi znają zakres swoich obowiązków i czas w jakim mają się z nich wywiązać.

[Głosów:3    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ