Wybór formy działalności gospodarczej to pierwsza poważna decyzja każdego przedsiębiorcy. Wprawdzie zdecydowana większość firm w Polsce funkcjonuje jako jednoosobowa działalność gospodarcza, jednak warto rozważyć również inne dostępne opcje. Forma prawna firmy ma bowiem decydujący wpływ na założenie i prowadzenie działalności, oskładkowanie, podatki, jak również na majątek osobisty przedsiębiorcy w razie zadłużenia firmy. Sprawdź, jakie rozwiązania masz do wyboru i które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najpopularniejsza forma działalności gospodarczej, stosunkowo prosta i tania w prowadzeniu. Umożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości, w rozliczeniach najczęściej stosuje się zasady ogólne (18% i 32%) lub podatek liniowy (19%). Założenie firmy nie wymaga kapitału zakładowego, jednak przedsiębiorca może płacić majątkiem osobistym za zobowiązania firmy. Aby zarejestrować firmę wystarczy wypełnić formularz CEIDG-1.

Spółka cywilna

Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej nie wymaga pieniężnego wkładu założycielskiego (wystarczy wiedza, umiejętności, aktywa trwałe itp.). Założenie spółki odbywa się w taki sam sposób, jak rejestracja jednoosobowej działalności – wystarczy formularz CEIDG-1 podpisany w urzędzie gminy lub miasta. Dodatkowo wspólnicy muszą sporządzić umowę, niekoniecznie przed notariuszem. Odpowiedzialność za długi spółki ponoszą solidarnie wszyscy wspólnicy.

Spółki prawa handlowego – osobowe

Formy prowadzenia działalności gospodarczej określane mianem spółek prawa handlowego to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa. Spółki osobowe nie mają osobowości prawnej. Zobowiązania firmy pokrywa majątek spółki, w dalszej kolejności za długi odpowiadają wszyscy wspólnicy własnym majątkiem. W spółkach osobowych podatnikami są wspólnicy, toteż w rozliczeniach można zastosować podatek liniowy (19%). Założenie spółki osobowej odbywa się poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółki prawa handlowego – kapitałowe

Do kategorii spółek kapitałowych zalicza się spółkę z o.o. oraz spółkę akcyjną. W odróżnieniu od spółek osobowych, kapitałowe nabywają osobowość prawną. Założenie spółki wymaga posiadania kapitału zakładowego w wysokości: 5000 zł dla spółki z o.o. oraz 100 000 zł dla spółki akcyjnej. Szczególną formą spółki akcyjnej jest spółka komandytowo-akcyjna, która  nosi znamiona spółki osobowej (nie ma osobowości prawnej), jednak wymaga minimum 50 000 kapitału zakładowego i może emitować akcje. Podstawową wadą spółek kapitałowych jest podwójne opodatkowanie: dochodu (19%) oraz zysku (19%). Co ważne, długi firmy obciążają jedynie majątek spółki, ani udziałowcy (w spółce z o.o.), ani akcjonariusze (w spółce akcyjnej) nie odpowiadają majątkiem osobistym. Założenie spółki kapitałowej wymaga sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisu do KRS.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ