Podatek od usług to z pewnością dobrze Ci znany podatek VAT, który naliczany jest na każdym etapie obrotu towarami bądź usługami. Z punktu widzenia przedsiębiorcy podatek VAT jest neutralny, ponieważ jego pełną wartość i tak pokrywa konsument. Przedsiębiorca może natomiast odliczyć wartość podatku VAT np. za towary zakupione w celu realizacji usługi. Natomiast konsument w zasadzie nie dostrzega tego podatku, gdyż płaci go niejako „przy okazji”, dosłownie przy każdej usłudze i każdym zakupionym produkcie. W Polsce obowiązują trzy stawki podatku VAT oraz stawka „zerowa” (0%), przy czym ich wysokość zależna jest od rodzaju działalności.

Stawki podatku VAT dla usług

Choć podatek VAT dotyczy również towarów, tym razem skupimy się wyłącznie na opodatkowaniu usług. Podstawowa i jednocześnie maksymalna stawka podatku VAT wynosi 23%. W pewnych przypadkach występują stawki obniżone, tj.:

8% – podatek od usług budowlanych i remontowych, usług konserwacyjnych dla budownictwa mieszkaniowego, usług fryzjerskich, usług naprawy odzieży i obuwia, usług naprawy rowerów, usług związanych z rolnictwem i hodowlą zwierząt, usług związanych z leśnictwem i rybołówstwem, usług hotelarskich i zakwaterowania, usług uzdatniania wody, usług odprowadzania odpadów i ścieków, usług transportowych, usług taksówek osobowych, usług radiowo-telewizyjnych, usług weterynaryjnych, usług medycznych, niektórych usług rozrywkowych, usług związanych z kulturą i rekreacją, usług pogrzebowych, usług artystycznych oraz innych towarów i usług wymienionych w załączniku 3 Ustawy o podatku od towarów i usług oraz w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 2017 poz. 839

5% – dotyczy towarów wymienionych w załączniku 10 ww. ustawy

0% – dotyczy wewnątrzwspólnotowego eksportu i dostawy towarów

Zastosowanie stawek obniżonych w niektórych branżach ma na celu wspieranie prospołecznych inicjatyw, np. budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury komunalnej, kultury i rozrywki czy ochrony zdrowia. Niższy podatek od usług chroni również sektor rolniczy, który nadal ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki.

Kto płaci podatek od usług?

Teoretycznie to przedsiębiorca świadczący usługi zajmuje się naliczaniem i odprowadzaniem podatku VAT do urzędu skarbowego. Jednak jak już wspomnieliśmy, ciężar całego podatku od usług spoczywa na barkach (a raczej na portfelu) konsumenta. Weźmy na przykład usługi fryzjerskie. Do wykonania fryzury wykorzystano kosmetyki o wartości 50 zł. Właścicielka salonu fryzjerskiego doliczy również koszty robocizny 150 zł, co daje razem 200 zł. Jednak klientka zapłaci kwotę 200 zł + 8% stawki podatku od usług, czyli 216 zł. Z kolei właścicielka salonu będzie mogła odliczyć VAT, który zapłaciła podczas zakupów kosmetyków niezbędnych do prowadzenia swojej działalności.  Co ważne, jeśli VAT naliczony (zapłacony przez przedsiębiorcę) okaże się wyższy od należnego (doliczonego do ceny świadczonych usług), wówczas urząd skarbowy zwróci przedsiębiorcy powstałą nadwyżkę.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ