Zagraniczne spółki kontrolowane – CFC w świetle nowych przepisów

Zagraniczne spółki kontrolowane, zwane skrótowo CFC (od angielskiej nazwy Controlled Foreign Corporations) i zakładane w krajach stosujących korzystniejsze przepisy dotyczące opodatkowania, bywały niekiedy wykorzystywane do uniknięcia płacenia podatków. Polski – i nie tylko zresztą polski – fiskus postanowił ukrócić tę praktykę, wprowadzając w oparciu o zalecenia OECD i Unii Europejskiej nowe regulacje w tej sprawie. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Nowe zasady

W skrócie oznacza to mniej więcej tyle, że dochód uzyskany przez taką zagraniczną spółkę kontrolowaną trzeba od niedawna doliczyć do innych dochodów i odprowadzić od tego podatek w wysokości 19 proc., wcześniej dokumentując to odpowiednio w osobnej deklaracji podatkowej (PIT-CFC albo CIT-CFC). Oprócz tego należy prowadzić rejestr spółki CFC i ewidencjonować zachodzące w niej zdarzenia gospodarcze, co stanowi dodatkowy kłopot.

Co można uznać za CFC, reguluje ustawa wyliczająca kolejne warunki kwalifikujące zagraniczną spółkę jako kontrolowaną. Nie muszą one jednak zostać spełnione w przypadku spółek z rajów podatkowych, które podlegają nowym przepisom podatkowym automatycznie.

Wyjątki od reguły

Ustawa przewiduje natomiast pewne wyjątki, w przypadku których nowe regulacje nie obowiązują. Takim wyjątkiem jest na przykład wysokość rocznego dochodu CFC nieprzekraczająca kwoty 250 tys. euro albo nieprzekraczająca 10 proc. przychodów osiągniętych w związku z prowadzeniem działalności w państwie, w którym spółka ta jest zarejestrowana. Ma to miejsce tylko wtedy, gdy państwo to zawarło z Polską porozumienie o wymianie informacji podatkowych, przy czym o ile wspomniany dochód nie jest dodatkowo opodatkowany, o tyle wciąż trzeba prowadzić rejestr takiej spółki i jej ewidencję rachunkową.

-Wyłączenie stosowania nowych przepisów ma miejsce również w momencie, gdy CFC prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju, którego jest rezydentem. Na tę okoliczność także przygotowano listę czynników warunkujących takie okoliczności. – Spełnienie wymienionych na niej warunków sprawia, że polskie regulacje dotyczące CFC nie znajdują wobec takiego podmiotu zastosowania – mówi prawnik z Kancelarii Doradztwa Podatkowego J. Pukaluk.

Nie obejmują też one m.in. prywatnych fundacji czy trustów, które mogą służyć wobec tego jako alternatywne środki ochrony majątku polskich podatników prowadzących działalność międzynarodową. Planując kolejne inwestycje, ci ostatni powinni uwzględnić nowe przepisy, najlepiej konsultując wybór odpowiedniej jurysdykcji dla swojej działalności z doświadczonym doradcą podatkowym, który będzie w stanie wskazać optymalne rozwiązania.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ